speak English please speak Polish please
Endokrynologia Polska

System Obsługi Manuskryptów
 

Witamy w Elektronicznym Systemie Obsługi Manuskryptów.

Uwaga!

Nastąpiła zmiana elektronicznego systemu obsługi manuskryptów dla czasopisma Endokrynologia Polska.
Obecny system jest dostęppny dla artykułów dodanych przed dniem 9. pazdziernika 2013.
Aby założyć nowy artykuł, przejdź do : http://czasopisma.viamedica.pl/ep
(Uwaga: Zgloszenie nowej pracy będzie mozliwe od dnia 8 pazdziernika 2013 r.)

System służy do deponowania manuskryptów drogą elektroniczną oraz do dalszej ich obsługi na ścieżce recenzenckiej, łącznie z przyjęciem do druku lub odesłaniem w celu wprowadzenia poprawek. Cała obsługa manuskryptu odbywa się on-line (w bezpośrednim połączeniu z serwerem wydawnictwa). System prowadzi autora po ścieżce deponowania manuskryptu, pomagając w zachowaniu poprawności formalnej. Ponadto automatycznie wysyła powiadomienia elektroniczne (e-mail) do osób zainteresowanych losem danego manuskryptu (Autor, Recenzent, Redaktor Naczelny, Sekretarz Redakcji).

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, ale zapomniałeś loginu i/lub hasła skorzystaj z opcji zapomniane hasło

Login

Hasło


Sign in:
  

Jeżeli jeszcze nie posiadasz loginu i hasła skorzystaj z rejestracji online

Wydawca
Copyright by VM Group. Wszelkie prawa zastrzeżone.
VM Group ul. Świętokrzyska 73, 80-180 Gdańsk
tel. (58) 320 94 94, faks (58) 320 94 60
Redaktor prowadzący: Olga Hollek-Roszak
       Redakcja
Prof.dr hab.med. Beata Kos-Kudła
Katedra Patofizjologii i Endokrynologii
Śląski Uniwersytet Medyczny,
Plac Traugutta 2
41-800 Zabrze
tel. (+48 32) 278 61 26, fax (+48 32) 278 61 26